Politika

Kvaliteta

Sistemi kvaliteta i standardiNegal company d.o.o. u samom procesu proizvodnje energetski-efikasnih montažnih kuća od bioloških materijala najveću pažnju poklanja kontroli kvaliteta i očuvanju prirodne sredine. Uvedeni sistem kvaliteta ISO 9001:2015, ISO 18001:2007 i ISO 14001:2015 garantuje visok kvalitet izgradnje montažnog objekta, da se u toku izgradnje vodilo računa da se isključivo koriste prirodni ekološki materijali koji ne zagađuju prirodnu sredinu i koji nemaju bilo kakvog štetnog uticaja na ljudsko zravlje i da se prilikom rada primenjuju sve mere bezbednosti i zdravlja na radu.


ISO 9001:2015

montazne kuce negal sertifikat 9001

ISO 14001:2015

montazne kuce negal sertifikat 14001

ISO 18001:2008

montazne kuce negal sertifikat 18001

Politike kvaliteta