Montažne kuće - Tipovi

Montažne vikend kuće Tip Golija
Montažne vikend kuće Tip Golija
Montažne kuće do 50 m2
Montažne kuće do 50 m2
Montažne kuće od 50 do 100m2
Montažne kuće od 50 do 100m2
Montažne kuće preko 100m2
Montažne kuće preko 100m2

Trenutno na mreži

 Posetilaca : 19 

Montažne kuće - Stambeni krediti

Stanbeni krediti za montažnu kuću - Erste bank _____Stanbeni krediti za montažnu kuću - Alpha Bank

Da bismo Vam izašli u susret i pomogli pri kupovini montažne kuće uspostavili smo saradnju sa domaćim bankama preko kojih možete u najkaraćem roku i uz našu asistenciju realizovati neki od stambenih kredita koji najviše odgovara Vašim potrebama. U ponudi možete naći nekoliko modela finansiranja kupovine montažne kuće: stambeni kredit sa osiguranjem kod NKOSK, stambeni kredit bez osiguranja kod NKOSK, stambeni kredit uz subvenciju RS i drugi. O svakom tipu kredita možete se detaljno informisati u najbližoj ekspozituri banke sa kojom sarađujemo ili na sajtu banke.

Prilikom izbora banke ili kredita postoje dve mogućnosti koje se odnose na upis hipoteke kao glavnog sredstva obezbeđenja kod realizacije kredita.

U prvoj, hipoteka se upisuje na neku drugu uknjiženu nepokretnost sa mogućnošću da se nakon završetka izgradnje montažne kuće i uknjižbe hipoteka prebaci na tu montažnu kuću. Uslov za ovo je da procenjena vrednost kuće bude 30% veća od odobrenog i ralizovanog kredita*. Ovu mogućnost daju sve banke.

U drugom slučaju hipoteka se upisuje na montažnu kuću koja je predmet kreditiranja. Ovime ste oslobođeni traženja nekretnine koju biste založili prilikom uzimanja kredita i sve prateće dokumentacije koja bi Vam oduzela mnogo vremena i novca. Takođe banka vrši kontrolu kvaliteta radova i rokova, tako da se možete useliti u kuću kad Vam stigne prva rata za otplatu kredita. Ovu mogućnost nudi samo ERSTE Banka. Uslovi koji se moraju ispuniti da bi se odobrio ovakav kredit je da se kuća radi po principu “ključ u ruke” i da je lokacija izgradnje u mestu koje ima više od 10.000 stanovnika.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati kako bismo Vam detaljnije objasnili sve mogućnosti načina finansiranja izgradnje montažne kuće.

Primer stambenog kredita sa iznosom mesečnih anuiteta kod Alpha banke:

Iznos kredita¹ 30.000 EUR
Rok u mesecima 360
NKS na godišnjem nivou ² 4,96%
Mesečna rata ³ 161,13 EUR
EKS** 5,71%

___________________________________________________________

* Za detaljnije informacije obratiti se banci.
** Primer i EKS obračunati na dan 14.03.2013.Primer se odnosi na odobrenje novog kredita.

Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita

Trošak kamate 27,726.78 EUR
Trošak naknade za puštanje kredita u korišćenje (0,50% od iznosa odobrenog kredita)*** 150 EUR

Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita a na koje Banka nema uticaja

Trošak dve menice 100.00 RSD
Trošak osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246.00 RSD
Trošak obrade zahteva kod Nacionalne Korporacije za osiguranje stambenih kredita 30.00 EUR
Premija osiguranja kredita kod Nacionalne Korporacije za osiguranje stambenih kredita (1.75% od iznosa kredita + 30 EUR)*** 555.00 EUR
Trošak procene tržišne vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke (trogodišnje) 100.00 EUR
Trošak osiguranja nepokretnosti koja je predmet hipoteke (godišnje) 40.00 EUR
Trošak overe založne izjave 550.00 RSD
Trošak pribavljanja lista nepokretnosti 10.00 EUR
Trošak upisa hipoteke 60.00EUR + 8,000.00 RSD

*** Kod stambenih kredita za refinanisiranje postojećeg stambenog kredita svih namena sa osiguranjem kod NKOSK korisnik kredita ne snosi ove troškove.

¹ Kredit se pušta u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu na dan isplate kredita
² Nominalna kamatna stopa je varijabilna.  NKS se izračunava primenom formule: 3M EURIBOR / [1 - (ORDEV/ 100)] + fiksna marža Banke
² NKS zavisi od ugovorenih fiksnih i promenljivih elemenata. Ugovorene promenljive elemente čine euribor i ordev, fiksni element je marža Banke
² ORDEV je broj koji je jednak zvanično objavljenoj stopi obavezne rezerve na dugoročne devizne izvore koja trenutno iznosi 22%
² Promena kamatne stope se vrši kvartalno. Kvartali se odnose na sledeće periode: januar-mart, april-jun, jul-septembar, oktobar-decembar
³ Mesečna rata se uplaćuje odnosno kredit se vraća po zvaničnom srednjem kursu na dan naplate rate.
U reprezentativnom primeru su uzete prosečne vrednosti ovih troškova  u skladu sa preporukom Udruženja Banaka Srbije za iznos kredita od 30,000 EUR.

Poklon dekorativne tehnike

Za sve buduće kupce montažnih kuća preko 50m2 po sistemu "KLJUČ U RUKE" poklanjamo 15m2 dekorativne zidne tehnike italijanskog proizvođača Valpaint.

Pored velikog izbora modela možete i da vidite kako se ovakvi Vaši zidovi i detalji zida mogu ukomponovati sa nameštajem.

Valpaint

Kolekcija dekorativnih boja italijanskog proizvođača i svetskog lidera Valpaint, koji raspolaže najsavremenijom linijom kako dekorativnih tako i klasičnih i specijalnih premaza za visoku dekoraciju enterijera. Pogledajte kolekciju....

Uredite svoj životni prostor sa stilom i uživajte u lepoj i zdravoj montažnoj kući.